SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

https://www.iskefeleather.com/wp-content/uploads/2020/07/Onceligimiz_Sürdürebilirlik.jpg

ÖnceliğimizSürdürülebilirlik

İskefe Deri aylık 5000 ton ham deri kapasitesini çevreye dost üretim prosesi ile tekrarlamakta, bununla birlikte doğayı gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmayı hedeflemektedir. Müşteriler için, dünya için, gelecek nesiller için sürdürülebilirlik şirketimizin temel anlayışları arasındadır.

İskefe Holding olarak, çevre duyarlılığıyla üretimlerimizi gerçekleştirirken aynı zamanda;
doğaya saygılı üretim metodları için de AR-GE çalışmalarımızı hiç durmadan sürdürüyoruz.
https://www.iskefeleather.com/wp-content/uploads/2020/07/hero_story_01.jpg

Altın Madalya Ödüllünü KazandığımızLWG / LeatherWorkingGroup

İskefe Deri almış olduğu LWG altın madalyası ile de sürdürülebilirlik politikasını taçlandırmıştır.

LeatherWorkingGroup, deri üreticilerinin çevresel uygunluk ve performans yeteneklerini değerlendiren protokoller geliştirmeyi, bunları uygulamayı ve deri endüstrisinde sürdürülebilir ve çevreye uygun iş uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

LWG; üye markalar, perakendeciler, ürün imalatçıları, deri imalatçıları, kimyasal tedarikçiler ve özellikle deri imalat sanayi için bir çevre yönetim protokolü geliştirmek üzere birlikte çalışan teknik uzmanlardan oluşmaktadır.

Grup, çevresel önceliklere uyum sağlayarak, en iyi uygulamalara görünürlük kazandırarak ve sürekli iyileştirme için rehberler sunarak deri imalat endüstrisinde gelişmeyi desteklemek için çalışmaktadır.

İskefe Deri almış olduğu LWG altın madalyası ile de sürdürülebilirlik politikasını taçlandırmıştır.

https://www.iskefeleather.com/wp-content/uploads/2020/07/team_hero_1.jpg